Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Het sociaal recht raakt de activiteit van elk individu. De sociale wetgeving is uitgebreid en evolueert voortdurend, op het vlak van reglementering (welzijn op het werk, arbeidsduur…) als op het vlak van de werkverhouding zelf (arbeidsovereenkomst, mogelijkheden van tijdskrediet…). Bovendien zijn tal van strafrechtelijke bepalingen voorzien.

Ons kantoor adviseert haar cliënten – bedienden of arbeiders – op gebied van de individuele werkverhouding in het stadium van het sluiten van de overeenkomst (inhoud arbeidsovereenkomst en mogelijke clausules), de uitvoering ervan ( uitvoering van het overeengekomen arbeid, arbeidsduur, mogelijkheden tijdskrediet…) en de beëindiging (ontslag krijgen of aanbieden) van de arbeidsovereenkomst.

Wij staan ook tal van cliënten bij, die een zelfstandige activiteit uitvoeren, in geschillen die kunnen ontstaan in het kader van de sociale zekerheidsplicht.

Wij behandelen evengoed dossiers betrekking hebbend op collectieve arbeidsverhoudingen (arbeidsreglement, collectieve arbeidsovereenkomsten, stakingsrecht…) en adviseren ons cliënten in het kader van de herstructurering van ondernemingen (collectief ontslag, sociaal plan…).
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.