Vennootschappen

Wij verlenen onze cliënten advies en bijstand bij de oprichting van de vennootschap alsmede over  keuze van de meest geschikte vennootschapsvorm.  Wij genieten van een ruime ervaring in de opstelling van officiële vennootschapsdocumenten, waaronder de statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, management overeenkomsten, letter of intent en zo meer.

Wij zijn zeer actief in de geschillen die uit het vennootschapsrecht spruiten. Zo worden wij regelmatig geconsulteerd over problemen naar aanleiding van onder meer aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, kapitaalsverhogingen -en verminderingen, uitgifte van aandelen, warrants en obligaties, dividenduitkeringen,…

Ook staan wij ondernemingen bij in het kader van fusies en overnames, openbare overnamebod, de oprichting van joint ventures, de vormgeving van een overdracht van aandelen, due diligence, evaluatie of juridische audit van vennootschappen.

Wij begeleiden bedrijven zowel in hun dagelijkse werking en vennootschapsverplichtingen, als in specifieke operaties. Ook in het kader van de strafrechtelijke zijde van het vennootschapsbestaan wordt bijstand verleend, zowel voor de vennootschap als de bestuurders die het voorwerp uitmaken van een onderzoek.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.