Aansprakelijkheid en verzekeringen

Het aansprakelijkheidsrecht een significante evolutie doorgemaakt.  Het zijn niet zo zeer de basisregels die veranderd zijn, maar eerder de publieke opvatting. Vandaag is er steeds een aansprakelijke en deze aansprakelijke dient de schade te herstellen die hij veroorzaakte.  

De grote rampen die ons land heeft gekend hebben de traditionele regelgeving op de proef gesteld.  Deze dienen te worden aangepast. Op 29 april 2014 werd bijvoorbeeld een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgisch staatsblad die in ons recht de gerechtelijke vordering introduceert tot collectief herstel.  De collectieve schade geleden door een groep consumenten wegens een fout begaan door een onderneming is voortaan het voorwerp van een specifieke procedure bestemd tot de verbetering van de toegang tot justitie voor consumenten.

De evolutie van het aansprakelijkheidsrecht raakt rechtsreeks het verzekeringsrecht. De verzekeraars zijn constant gehouden te anticiperen en zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen die uit de gewijzigde regelgeving vloeien. Mitsdien raken de vragen naar aansprakelijkheid en verzekering aan alle lagen van het dagelijks leven als het bedrijfsleven.

Wij staan onze cliënten bij in de aansprakelijkheidsprocedures waarin zij betrokken zijn, in hun hoedanigheid van eiser dan wel als verweerder. Onze expertise gaat van de professionele aansprakelijkheid (met inbegrip van medische aansprakelijkheid) tot burgerlijke aansprakelijkheid ten gevolge van verkeersongevallen, industriële ongevallen, of simpelweg de tegenslagen van het dagelijkse leven. Wij leveren onze diensten in alle stadia van de procedure : voor de hoven en rechtbanken, tijdens deskundigenonderzoeken, en bij de discussie en onderhandelingen met de tegenpartijen.  

Onze vakkennis in het verzekeringsrecht laat ons overigens ook toe de aansprakelijkheidsproblematiek in haar geheel te beheersen en de valkuilen te vermijden die zich kunnen voordoen wegens de complexiteit en techniciteit van moderne verzekeringscontracten alsmede de toepasselijke regelgeving.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.