Intellectuele eigendom

Wij adviseren onze cliënten in alles wat raakt aan de registratie, bescherming, en behoud van hun intellectuele eigendomsrechten. Dit houdt onder meer in merken, handelsbenamingen, auteursrechten, octrooien, modellen, maar ook domeinnamen, software of nog de rechten inzake bescherming van kweekrechten.

Wij treden ook op bij ridiculisering van deze rechten.

In geval van schending van ervan, bestaan er spoedprocedures teneinde onmiddellijk een einde te stellen aan de illegale handelingen, op Belgisch dan wel internationaal niveau. Procedures kunnen worden ingesteld voor hoven en rechtbanken, dan wel rechtsreeks bij de douaneautoriteiten.  

Ons kantoor beschikt over een specifieke ervaring in de sector van consumptiegoederen (meer bepaald kleding, voeding en dranken) alsook in de sector van de levenswetenschappen.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.