Familiaal vermogensrecht

Het familiaal vermogensrecht handelt in eerste instantie over alle vragen aangaande de overdracht van een patrimonium naar de volgende generatie. De leden van ons team beschikken over een erkende ervaring in de verschillende takken van dit recht (in de eerste rang is er het schenkingsrecht, successierecht, recht inzake huwelijksvermogensstelsels, maar ook vennootschapsrecht en fiscaal recht). Deze transversale kennis maakt de garantie dat de overdracht optimaal kan worden gerealiseerd.  

Ons kantoor staat haar cliënten bij in elke fase van de overdracht van het private patrimonium of familiebedrijf. Wij stelling de planning op, volgen de uitwerking van de beslissingen, en zien toe op de uitvoering ervan na het overlijden.

De vermogensplanning beperkt zich niet tot het Belgisch grondebied maar kan ingegeven worden door een internationale dimensie. Dankzij onze vestigingen in Duitsland en Frankrijk alsmede onze toetreding tot het advocatennetwerk Terralex, zijn wij bij machte kwaliteitsvolle diensten aan te bieden, ongeacht het betrokken land in kwestie.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.