Wij verstrekken advies aan onze cliënten in bijna alle landen ter wereld

Een internationale roeping

Wij zijn in staat onze cliënten bij te staan en raad te geven in alle grote domeinen van het recht en in bijna alle landen van de wereld.

Met het oog op het ontwikkelen van zijn internationale dienstverlening, kan ons kantoor zich beroepen op de ervaring en expertise, die zij heeft verworven op het gebied van internationale arbitrage en geschillen. Wij zijn eveneens lid geworden van TERRALEX, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke advocaten.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.