Bemiddeling in handelszaken

Bemiddeling in handelszaken is een alternatieve wijze van geschillenbeslechting met als doel het zoeken naar een onderhandelde oplossing dankzij de tussenkomst van een neutrale en vertrouwens derde.

De rol van de bemiddelaar is de partijen in geschil te helpen hun problemen op te lossen en tot een oplossing te komen aanvaardbaar voor beide partijen. De bemiddelaar kiest geen partij.  De procedure is uit haar aard vertrouwelijk zodat de gezegden tijdens de bemiddelingsprocedure niet op een later ogenblik mogen worden onthuld. Deze vertrouwelijkheid komt ten gunste van de zoektocht naar een onderhandelde oplossing.

Ondernemingen zijn zich er niet altijd van bewust, maar de tussenkomst van een derde  die de bemiddelingstechnieken machtig is laat in bijna alle gevallen toe de dynamiek tussen partijen te veranderen. Hun betoog en bekommernissen verdwijnen gestaag uit de sfeer van het verleden en spitsen zich meer toe op de toekomst. Hoe de toekomstige samenwerking inrichten ?  

Verleid en overtuigd van de voordelen van bemiddeling, behaalden meerdere leden van ons kantoor het vereiste certificaat om als bemiddelaar te worden aangesteld op Belgisch en Duits grondgebied.  Christian Duvieusart en Thibaut Matray zijn alzo erkende bemiddelaars.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.