Immobiliën en bouwrecht

Ons optreden in deze sector strekt zich uit tot zowel de constructie als de verkoop en verhuur van onroerende goederen.

Het domein van de bouw noodzaakt een bijzondere technische expertise en wordt gekenmerkt door de vaak strakke tijdsdruk, wat onze beschikbaarheid op zeer korte termijn vereist. Bij een vertraging in de uitvoering van werken kan de verstoring van de werf van die aard zijn belangrijke financiële gevolgen te veroorzaken. Soms kan het hele bouwwerk in gevaar komen ten gevolge van een fout door een uitvoerder.

Wij adviseren onze cliënten bij de opstelling van de overeenkomsten. Wij staan ze ook bij in geval van geschil. De geschillen inzake immobiliën doorlopen vaak een gerechtelijk deskundigenonderzoek die, wanneer zij niet juist wordt beheerd, jammer genoeg de uitkomst van het geschil kunnen vertragen. Deze fase is van bijzonder belang in die mate dat dit vaak het enige objectief advies is dat aan de rechter wordt overgemaakt. Deze laatste is bijgevolg vaak geneigd zich aan te sluiten bij de mening uitgedrukt door de kenner.

Met aandacht voor deze moeilijkheden verdedigen wij de belangen van onze cliënten.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.