Fiscaliteit

Het fiscaal recht evolueert constant en beoogt tal van situaties. Fiscaliteit treft niet enkel de inkomsten, ook de overdrachten, aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, lichamelijk en niet lichamelijk, alsmede situaties die geen bijzondere activiteit vertonen.

De preventie en beslechting van fiscale geschillen zijn onze prioriteit. Wij adviseren onze clienten – professionelen of particulieren – reeds voor het ontstaan van een geschil en treden ook op om hen bij te staan in het kader van geschillen met de fiscale administratie.

Wij beheren dossiers in het domein van de inkomstenbelasting (belasting natuurlijke personen, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting…) als in het domein van de directe belastingen (BTW, registratierechten, successierechten …), zowel op Belgisch niveau als op internationaal niveau.

Ook nemen we kennis van zaken gelieerd aan regionale, provinciale en gemeentelijke belastingen.

Wij staan onze cliënten overigens bij in de organisatie van hun patrimonium en hun successieplanning, in een optiek van fiscale optimalisatie (opstellen van roerende en onroerende schenkingen, pacte adjoint, optimalisatie van het fiscaal statuut van bedrijfsleiders, oprichting van fonds of trust…).
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.