Economisch en ondernemingsstrafrecht

De grote vrijheid waarover vennootschappen beschikken gaat in vele economische sectoren gepaard met zware straffen bij niet naleven van de regelgeving. Zowel het Wetboek vennootschapsrecht als het Wetboek economisch recht voorzien strafrechtelijke sancties voor ondernemingen die bepaalde voorschriften schenden.

Het aantal feiten die in het economisch even kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging neemt alsmaar toe. Het is waar dat overwegingen van economische orde een dergelijke plaats hebben ingenomen in de huidige vennootschap dat de inbreuken kunnen leiden tot nadelen van grote orde voor een aanzienlijk aantal personen.    

In deze context dringt de grootste zorgvuldigheid zich op in hoofde van de bedrijfsleiders. Elke maand wordt er nieuwe regelgeving uitgevaardigd en het is meer dan ooit aan de orde geïnformeerd te blijven over de juridische risico’s verbonden aan elke complexe operatie.   

Wij beperken ons niet tot de advisering van onze cliënten op het ogenblik van de invoering van dergelijke operaties. Wij staan evengoed ondernemingen bij die het voorwerp uitmaken van vervolging, zowel in de preliminaire fase van het onderzoek als voor de hoven en rechtbanken gehouden zich uit te spreken over de schuldvraag.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.