Europees recht

Het Europees recht is een belangrijk deel geworden van het nationaal recht van elke Lidstaat. Ons expertisedomein raakt principieel aan het Europees economisch recht.

Wij adviseren onze cliënten voornamelijk in de verschillende aspecten van het Europees mededingingsrecht.  Dit houdt in eerste orde de mededinging beperkende akkoorden en handelingen  in, alsook het misbruik van machtspositie. Wij komen ook tussen in merger en acquisition dossiers. Onze specialisatie breidt zich uit naar vragen betreffende staatsteun, of het nu ter advisering van de overheden is wanneer zij nieuwe maatregelen beogen die blijk kunnen geven van steun, of ter ondersteuning van ondernemingen die geconfronteerd worden met de terugvordering van toegekende steun.  

Wij genieten daarnaast van een bijzondere expertise in het domein van vrij verkeer van kapitaal en goederen alsook in de zeer actuele vragen van vrijheid van vestiging van vennootschappen op Europees grondgebied. De gemeenschappelijke wil een echte interne markt te creëren  binnen de Europese Unie verplicht de Staten elke regelgeving te verwijderen die ten gevolge zou kunnen hebben de vrijheid van vestiging te beperken of strengere voorwaarden op te leggen ten aanzien van buitenlandse vennootschappen dan ten aanzien van nationale vennootschappen.

Onze grondige kennis van deze verschillende facetten van het Europees recht laat ons toe te antwoorden op punctuele vragen van onze cliënten maar ook geconsolideerde adviezen te leveren wanneer wij geconsulteerd worden voor meer algemene moeilijkheden.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.