Commerciële distributie

Wat betreft de commerciële distributie, voorziet het Belgisch recht een internationale specificiteit. De wetgever beoogt de in België gevestigde distributeurs te bevoordelen met het beschermingsregime voorzien. Deze wil is zodanig dat de wet in haar toepassing voorziet ongeacht enige andersluidende bepaling. De wet betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop zoals de wet op de handelsagentuurovereenkomst voorzien beide dat de geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Belgische rechter en dat deze laatste het Belgisch recht toepassen. Hetzelfde, de wet op de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten bepaalt dat de precontractuele fase van het commercieel samenwerkingsakkoord onder het Belgisch recht valt en de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken wanneer de activiteit hoofdzakelijk in België wordt uitgeoefend.

Dit uitzonderlijk regime is niet altijd gemakkelijk te verzoenen met andere regels van een hogere waarde in de hiërarchie der normen. Ook in het Europees recht zijn partijen in beginsel vrij de overeenkomsten die ze sluiten te onderwerpen aan het recht van hun keuze. Overeenkomstig het Verdrag van New York inzake erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken zijn de nationale rechters overigens gehouden gevolg te geven aan arbitrageovereenkomsten krachtens dewelke partijen overeengekomen zijn hun geschillen te onttrekken aan de kennis van de statelijke hoven en rechtbanken.

Commerciële distributieovereenkomsten bekleden niet alleen in internationale aangelegenheden belang, maar ook op nationaal niveau. Ze worden gebruikt in vele sectoren van de economie.

Ons kantoor heeft een ruime ervaring in dit domein. We stellen regelmatig distributiecontracten op in uiteenlopende sectoren als banken en investeringen, industriële apparatuur, lucht-en ruimtevaart, speelgoed, medische apparatuur, cosmeticaproducten, keukeneenheden of zelfs kleding.  Verscheidene leden van het kantoor hebben overigens deelgenomen aan de ontwikkeling van de franchise modelovereenkomst binnen de Internationale Kamer van Koophandel.

De commerciële distributieovereenkomsten worden vaak geïntegreerd in een meer omstandige samenwerking. In deze verzekeren wij eveneens de opstelling van de overeenkomsten in bijlage zoals licentie- , productie- , onderaanneming- , of consortiumovereenkomsten.

Ook staan wij grote ondernemingen bij in de geschillen die kunnen voorvallen in de loop van de overeenkomst of bij de eenzijdige opzegging ervan.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.