Internationale contracten

Wij genieten van een bijzondere ervaring in het opstellen en onderhandelen van internationale contracten.  

In de internationale handel beschikken partijen over een zeer ruime vrijheidsmarge om hun contractuele verhoudingen te organiseren.  Deze vrijheid begint in de eerste plaats met de keuze van het toepasselijk recht op het contract en de keuze van bevoegde rechtbanken die geroepen kunnen worden eventuele geschillen te beslechten. In dit opzicht is het niet nodig beroep te doen op hoven en rechtbanken van een welbepaald land.  Er bestaan wijzen van alternatieve geschillenbeslechting. Internationaal heeft arbitrage zich alsmaar meer opgedrongen als gebruikelijke weg voor het beslechten van geschillen.  

Internationale contracten worden meest voorkomend opgesteld in het Engels. Dankzij de meertaligheid van ons team stellen wij eveneens overeenkomsten op andere internationale talen zoals het Frans, Duits of ook het Nederlands.

Wij hebben contracten voorbereid in domeinen zo divers als sleutel op de deur woningen, samenwerkingsovereenkomsten tussen bedrijven (joint ventures, consortiums, partnerships), distributieakkoorden, technologieoverdracht, research and development projecten, productielicenties, verkoop van goederen (voeding of niet), of nog informaticaprojecten.

Enkele jaren geleden namen Didier Matray en Françoise Vidts deel aan het opstellen van het model franchisecontract voor de Internationale Kamer van Koophandel.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.