Handelsgeschillen

Ons kantoor levert advies en bijstand in alle aspecten van het handelsrecht. Wij beschikken over een bestendige ervaring in de procesvoering inzake interessante distributieoperaties, handelsagenturen, verkoopconcessies, franchise, transport, consultancy, of eenvoudigweg de invordering van openstaande schulden.

Voor en tijdens de procedure toetsen wij met cliënten de ontwikkeling van hun commerciële strategie en de doelstellingen van onze cliënten.

Wij komen eveneens tussen in geschillen aangaande deloyale of oneerlijke handelspraktijken. Wij waren betrokken bij principezaken tegen gereglementeerde beroepen. Het betreft een rechtstak die zich de komende jaren verder zal ontwikkelen. Er bestaat inderdaad een stijgende spanning tussen de reglementering van beroepen en het verschijnen van nieuwe actoren op een markt wanneer deze goederen of diensten willen aanbieden vergelijkbaar onder een vernieuwde vorm.   

Het geschil ontstaat niet noodzakelijk tegen een privé co contractant maar ook tegen een publieke overheid. De wijze waarop de procedure dient te worden geleid is niet per se dezelfde met een tegenpartij uit de administratieve sfeer, wij kiezen beslist voor de best afgestemde weg teneinde de belangen van onze cliënten te laten prevaleren.

De handelsgeschillen waarin wij optreden beschikken vaak over een aanknopingspunt met het buitenland. Wij brengen een reële meerwaarde, ook wanneer het geschil zich niet afspeelt op het Belgisch grondgebied, maar in het buitenland.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.