Huur en handelshuur

Voor een handelaar is de handelshuurovereenkomst van fundamenteel belang. Het is inderdaad dit document dat het merendeel van de kwesties tussen huurder en verhuurder zal beheren. De Belgische wet handelshuur heeft dwingend karakter. Dit betekent dat de overeenkomst in beginsel geen bepalingen mag voorzien in strijd met deze opgelegd door de wetgever. Alle aspecten van handelshuur worden evenwel niet geviseerd in de wet. In de stilte van de tekst hernemen partijen hun contractuele vrijheid.

Wat woninghuur betreft die raakt aan de hoofdverblijfplaats van de huurder, is het regime nog strikter. Maar wanneer men de huurbedragen in rekening neemt, zeker in Brussel, dient men de grootste voorzichtigheid en zorgvuldigheid aan de dag te leggen.

Wij staan onze cliënten bij in de redactie en analyse van huurovereenkomsten. Ook komen wij tussen in geval van geschil. Meerdere vastgoedbedrijven vertrouwen ons met het globale beheer van hun huurgeschillen.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.