Nationale en internationale arbitrage

Sinds enkele jaren is arbitrage de gebruikelijke wijze van geschillenbeslechting geworden in de internationale handel. Op internationaal niveau wordt een neutraal forum geboden, los van de nationale procedurele karakteristieken. Strikt op intern niveau kan arbitrage een alternatief bieden naast de overbelasting van de hoven en rechtbanken of desgevallend bij gebrek aan specialisatie van de magistraten in bepaalde economische sectoren.

Het kantoor staat met haar gevestigde ervaring op de voorgrond in arbitrage en wordt regelmatig geconsulteerd om ondernemingen bij te staan in nationale en internationale arbitrageprocedures.

Wij behandelen geregeld geschillen onder de arbitragereglementen van het Internationaal Arbitragehof van ICC en van CEPANI.  Wij genieten ook van een erkende ervarenheid in ad hoc arbitrages volgens het UNCITRAL arbitragereglement of volgens het Belgisch recht. Wij hebben opgetreden in arbitrageprocedures onderworpen aan de arbitragereglementen van het DIS, het CAMD, het VIAC, etc.

Wij adviseren onze cliënten in de fase van de opstelling van de arbitrageovereenkomst : welke instellingen en plaatsen van arbitrage gunstig zijn, hoeveel aan te stellen arbiters, welk toepasselijk recht te verkiezen…

Wij komen tussen in elke stap van arbitrage. De flexibiliteit van arbitrage en haar internationaal karakter brengt in het bijzonder een aanzienlijke vrijheid met in de bewijsvoering.

Wij behandelen overigens parallelle procedures voor de statelijke rechtbanken, voor wat betreft het vorderen van voorlopige maatregelen, aanvraag ondersteuning van de nationale rechter, of tussenkomst bij een beroep tot vernietiging van de arbitrale sententie.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.