Bestuursrecht, milieu, en ruimtelijke ordening

Het bestuursrecht (administratief recht), milieurecht en de ruimtelijke ordening brengen zodanig veel vragen mee waar een onderneming het hoofd aan dient te bieden in de uitvoering van een project.

Een van de voornaamste moeilijkheden bestaat in de overlapping van de regels.  Verschillende regelgevingen overlappen inderdaad, zowel op federaal, regionaal, provinciaal als op gemeentelijk niveau, maar eveneens op niveau van de Europese Unie.

Wij treden op in uiteenlopende materies zoals overheidszaken, openbare aanbestedingen, of nog onteigeningen ten algemenen nutte en vergunningen.

Ons team van specialisten staat u bij in de voorbereiding van uw projecten of in het kader van procedures voor de administratieve en gerechtelijke rechtscolleges van het Koninkrijk.  Wij treden regelmatig op voor het Grondwettelijk Hof als voor de Raad van State, de twee hoogste rechtsmachten van het land. Wij pleiten ook voor het Europees Hof van Justitie.  

In al deze domeinen beschikken wij over een ruime ervaring.  

In de dossiers aangaande openbare aanbesteding bijvoorbeeld vertegenwoordigden wij, naargelang het dossier, zowel aanbestedende overheid of dienst, de geselecteerde kandidaat, dan wel de ondernemingen die niet werden weerhouden.  

Hetzelfde geldt voor andere procedures zoals deze inzake benoemingen in overheidszaken, vergunningaanvragen of maatregelen van onteigeningen ten algemenen nutte.

Deze bijzonderheid maakt dat wij de stelling van de tegenpartij beter doorzien, beter kennen en deze bijgevolg beter kunnen aanvechten.  Een toepassing van de aloude wijsheden van Sun Tzu als het ware.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.